Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

Společnost SpeedCard s.r.o. klade mimořádný důraz na bezpečnost soukromí návštěvníků svých webových sídel. Shromažďujeme jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro komunikaci s návštěvníky stránek, ze kterých nás oslovili. Všechny údaje jsou důkladně zabezpečeny proti zneužití neoprávněnou osobou. Přístup k údajům má jen úzký okruh lidí.
Údaje neposkytujeme třetím osobám.
Společnost může v případě potřeby použít osobní údaje uživatelů na zkontaktování se s nimi (jméno, email, telefonní číslo). Webové sídla společnosti SpeedCard s.r.o. mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a servery, na kterých nemusí platit tyto zásady ochrany osobních údajů.