Systémy snímání údajů

Systémy snímání údajů Datacard začleňují do procesu vydávání karet další vrstvu jeho zabezpečení. Umožňují snadné zachycení biometrických dat držitele karty (např. fotografie, podpis), jejich bezpečné ukládání a prezentování v grafickém provedení karty. Zvolte si tato výhodná řešení pro zajištění vysoce personalizované produkce karet.

Systémy Datacard Tru™ Photo
Systémy Datacard Tru™ Photo
  • Rychlé, vysocekvalitní snímání fotografií
Systém Datacard Tru™ Signature
Systém Datacard Tru™ Signature
  • Jednoduché elektronické snímání podpisů
Systémy Datacard Tru™ Photo
Systémy Datacard Tru™ Photo
  • Rychlé, vysocekvalitní snímání fotografií
Systém Datacard Tru™ Signature
Systém Datacard Tru™ Signature
  • Jednoduché elektronické snímání podpisů